[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

usb-storage problemWitam,

Od czasu zainstalowania Lennego, na jednej maszynie mam problem z dyskiem
na USB.

Po podłączeniu dysku do komputera w dmesg wszystko wygląda ok:

[1691791.408199] EXT3 FS on dm-3, internal journal
[1691791.473903] EXT3 FS on dm-6, internal journal
[1693502.851183] usb 1-7: USB disconnect, address 2
[1693511.484021] usb 1-7: new high speed USB device using ehci_hcd and
address 3
[1693511.616984] usb 1-7: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=0704
[1693511.617004] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2,
SerialNumber=3
[1693511.617025] usb 1-7: Product: External HDD
[1693511.617037] usb 1-7: Manufacturer: Western Digital
[1693511.617049] usb 1-7: SerialNumber: 57442D575833304536394B37303939
[1693511.617163] usb 1-7: configuration #1 chosen from 1 choice
[1693511.617363] scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[1693511.617617] usb-storage: device found at 3
[1693511.617620] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[1693516.616117] usb-storage: device scan complete
[1693516.616710] scsi 3:0:0:0: Direct-Access   WD    2500BEV External
1.75 PQ: 0 ANSI: 4
[1693516.617177] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[1693516.617944] sd 3:0:0:0: [sdc] 488397168 512-byte hardware sectors:
(250 GB/232 GiB)
[1693516.619315] sd 3:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[1693516.619332] sd 3:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 23 00 00 00
[1693516.619335] sd 3:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[1693516.621068] sd 3:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[1693516.621088] sdc: sdc1
[1693516.667131] sd 3:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk


Jednak nie tworzy mi urządzeń w /dev, ani nie ładuje modułu usb_storage:

root@# /var/log ls -l /dev/sd*
brw-rw---- 1 root root 8, 0 lis 6 21:59 /dev/sda
brw-rw---- 1 root root 8, 1 lis 6 21:59 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root root 8, 2 lis 6 21:59 /dev/sda2
brw-rw---- 1 root root 8, 3 lis 6 21:59 /dev/sda3
brw-rw---- 1 root root 8, 16 lis 6 21:59 /dev/sdb
brw-rw---- 1 root root 8, 17 lis 6 21:59 /dev/sdb1
brw-rw---- 1 root root 8, 18 lis 6 21:59 /dev/sdb2
brw-rw---- 1 root root 8, 19 lis 6 21:59 /dev/sdb3

sda i sdb to normalne dyski sata w komputerze, brakuje sdc.
Oczywiście jak stworzę ręcznie mknod'em dev i załaduje moduł usb_storage
mogę dysk normalnie zamontować.

Na początku podejrzewałem udev, ale nie bardzo widzę, gdzie może być
problem - rules.d nie zmieniane (oprócz wpisów dla sieciówek, aby nadać im
odpowiednią kolejność).

Dane:
Debian Lenny + backports
kernel 2.6.30-bpo.1-686 (ale na dystrybucyjnym 2.6.26-2-686 to samo)

Gdzie szukać przyczyny?

pozdrawiam,
Krzysiek-- 
Krzysztof Lew


Reply to: