[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: exim4On Mon, Nov 16, 2009 at 06:17:48PM +0100, chris-f wrote:
> ale dalej maile wysylane sa z IP 70.103.162.30

Puść maila przez exima odpalonego z opcją -d, na przykład tak:

$ sudo exim4 -d jakis@adres.daleko
Subject: bla

bla
.

Powinieneś zobaczyć co robi ten transport po linijce:
>>>>>>>>>>>>>>>> Remote deliveries >>>>>>>>>>>>>>>>


-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: