[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[marcin@owsiany.pl: Re: Nietypowy problem z d�wi�kiem.]Niechcący poszło na priva..

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>       http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216 FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75 D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216
--- Begin Message ---
On Tue, Nov 03, 2009 at 06:55:09PM +0100, Robert Górajski wrote:
> Ot�a koncie �ony nie dzia�aj� jedynie d�wi� systemowe (mam na my�li
> d�wi� przy logowaniu/wylogowaniu, klikaniu, ostrze�enia etc.).

Je�li to GNOME to mo�e poklikaj w System->Preferencje->D�wi�

PS: Masz �le zadeklarowane kodowanie znak�-- 
Marcin Owsiany <marcin@owsiany.pl>       http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216 FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75 D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216
 
"Every program in development at MIT expands until it can read mail."
                               -- Unknown

--- End Message ---

Reply to: