[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dwa łącza internetoweWitam

Mam dwa łącza do internetu: iDSL(8Mb/640kbit) i SHDSL(2Mb/2Mb).
Ustawiłem w debianie w pliku /etc/network/interfaces to tak:

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

#iDSL
allow-hotplug eth0
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 83.16.31.74
    netmask 255.255.255.248
    network 83.16.31.72
    broadcast 83.16.31.79
    gateway 83.16.31.73

#LAN
allow-hotplug eth1
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.1.1
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.1.0
    broadcast 192.168.1.255

#SHDSL
allow-hotplug eth2
auto eth2
iface eth2 inet static
    address 79.187.127.65
    netmask 255.255.255.248
    network 79.187.127.63
    broadcast 79.187.127.70
    gateway 79.187.127.64

I po podniesieniu sieci dostać się do tego serwera po ssh z internetu
mogę tylko po IP 79.187.127.65, a po IP 83.16.31.74 nie moge. Dlaczego
tak sie dzieje?

Routing wygląda tak:

~# route
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
83.16.31.72   *        255.255.255.248 U   0   0    0 eth0
79.187.127.63  *        255.255.255.248 U   0   0    0 eth2
192.168.1.1   *        255.255.255.0  U   0   0    0 eth1
default     gnb73.internetd 0.0.0.0     UG  0   0    0 eth0
default     jwi64.internetd 0.0.0.0     UG  0   0    0 eth2

Firewall nic nie blokuje, w iptables tylko nat
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to 83.16.31.74


Reply to: