[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: wyłączenie imap2 i imapschris-f pisze:
Witam

Po zainstalowaniu rkhunter dostaje codzienny raport na maila
o tresci:

Subject: [rkhunter] - Daily report
X-SA-Exim-Version: 4.2.1 (built Wed, 25 Jun 2008 17:14:11 +0000)
X-SA-Exim-Scanned: Yes

Warning: Found enabled inetd service: imap2
Warning: Found enabled inetd service: imaps

One or more warnings have been found while checking the system.
Please check the log file (/var/log/rkhunter.log)

Uzywam tylko courier-pop-ssl bez imap. Gdzie mozna wylaczyc
te dwie usugi imap2 i imaps?/etc/inetd.conf
Zakomentuj i przeładuj inetd: kill -HUP `pidof inetd`

Tomasz Suchodolski


Reply to: