[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Skanowanie zawartości dyskuWitam

Jakim narzędziem najlepiej zeskanować sporą powierzchnię dysku pod kątem wystapienia określonego ciągu znaków w plikach? Zalezy mi na w miare wydajnym przeszukiwaniu, tzn szybkim i nie zabierającym dużej ilosci zasobów serwera.

--
Pozdrawiam
Tomasz Piotrowski
tomasz.piotrowski@infocomp.pl
INFOCOMP Sp. z o.o., 87-100 Toru, ul. Szosa Chemiska 191,
tel.(+48)609655322, (056)6642054, fax. (056)6642009
Sd Rejonowy w Toruniu VII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego
KRS 0000156394
NIP 879-016-90-21
REGON 001323202
Kapita zakadowy 60.000,00 z


Reply to: