[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Śledzenie zmian w plikach dokonywanych przez programW dniu 6 września 2008 22:51 użytkownik Tomasz Suchodolski
<suchodolski.tomasz@gmail.com> napisał:
>
>
>> Jak nazywa się narzędzie, które uruchamiamy razem z dowolnym programem i
>> śledzi ono zmiany w plikach dokonywane przez program?
>> Kiedyś, bardzo dawno o tym czytałem i nie umiem sobie nic bliższego
>> przypomnieć.

sproboj lsof, fuser i strace ;)

-- 
Wojciech Ziniewicz
Unix SEX :{look;gawk;find;sed;talk;grep;touch;finger;find;fl
ex;unzip;head;tail; mount;workbone;fsck;yes;gasp;fsck;more;yes;yes;eje
ct;umount;makeclean; zip;split;done;exit:xargs!!;)}

Reply to: