[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Upgrade z etch do lenny - problem przy upgradeOn Tue, Aug 19, 2008 at 09:50:26PM +0200, Albert wrote:
> z aptitude tez nie dziala problem wydaje sie ten sam , 
> http://pastebin.com/m4b785ecc

A startujesz aptitude w trybie interaktywnym czy command-line?
W trybie interaktywnym rozwiązuje znacznie lepiej problemy.

Propozycje do przemyślenia:

1) Upgrejdować najpierw samo aptitude
2) Spróbować tryb interaktywny
3) Zgłosić błąd do BTS-a
4) Zrobić listę (dpkg --get-selections>plik), wywalić tymczasowo to co
  przeszkadza, zrobić upgrade, odwtorzyć listę lub dointsalować brakujące
  pakiety.


Reply to: