[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: excel - csv - uft8 -mysql
Jest pakiet rodzimej produkcji. ( konwert )

konwert cp1250 -utf8 nazwa_pliku_wejściowego -o nazwa_pliku_wyjściowego

Pozdrawiam


W dniu 16 maja 2008 08:33 użytkownik Wojciech Kaczmarek <wojciech_kaczmarek@wp.pl> napisał:
Dnia Fri, May 16, 2008 at 08:25:57AM +0200, i-pawelek@tlen.pl napisał(a):
>
> Excel koduje pliki csv jaki windows-1250 a potrzebuje utf8 :)
> Czy istniej pakiet dostępny z linii komend, który wykona mi taka zamianę
man iconv pomoże

wojtek
--
Ekiga: wojtek.germ@ekiga.net  Jabber: wojtek_germ(at)jabberpl.org
Linux user number 297551 at http://counter.li.org + + GG: 2936505
public key: gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 459F28BA  + +


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: