[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Apache 2.2.3 - wyłączyłem auth_basic - jakie skutki?Hej,

Skonfigurowałem Apache2 z baza PostgreSQL w celu autoryzacji użytkowników.
Musiałem dodać wg tego co tutaj piszą
http://www.pitr.net/index.php/2007/08/08/internal-error-pcfg_openfile-called
-with-null-filename/ opcje 
AuthBasicAuthoritative Off dzięki której logowanie działa prawidłowo.
Poszedłem jeszcze dalej i wyłączyłem moduł auth_basic, zakomentowałem
#AuthBasicAuthoritative Off i teraz jest ok, w logach Apache nie pojawiają
sie wcześniejsze bledy:
 
Internal error: pcfg_openfile() called with NULL filename

Z czym wiąże się wyłączenie auth_basic? Czy tylko tym że nie będzie
możliwości przykładowo korzystania ze standardowego .htaccess?

--
PozdarwaiamReply to: