[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt zglupial?Wojciech Giel pisze:
> Ja jak tak miałem to edytowałem /var/lib/dpkg/status
> i w tym pliku zmieniałem co potrzeba .jak miałem zainstalowany a mi pluł
> że nie mam to

Ciekawostka przyrodnicza, zobacz to:

# more /var/lib/dpkg/status | grep Package | grep mpg123

wyniku brak !?

chyba się pogubiłem w tym wszystkim...

A najlepsze jest to, że jak odpalę synaptica, to pakiet jest i jest
zainstalowany, instalowałem go poleceniem apt-get install mp3burn,
miedzy innymi ten był jako wymagany i został doinstalowany.

pozdrowionka,
Pablo
Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: