[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Aktualizowac do etch, czy nie aktualizować?On kwi 22, Kamil Lebiecki wrote:
> > PPS. BTW: Lenny -- która to postać z 'Toy story', bo nie kojarzę?
> od lornetki (Lenny the Binoculars) :-)

Mi kojarzy się z Leonardem 'Lenny' Shelbym z "Memento". :)

Pozdrawiam,
harnir

-- 
+ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +
| Maciej Delmanowski  /  http://linux.net.pl/~harnir/  /  GnuPG: 48B03AFE |
+ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: