[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Co tak cicho ?Witaj Krzysztof,

W Twoim liście datowanym 10 kwietnia 2007 (19:24:20) można przeczytać:

> Nikt się nie dzieli wrażeniami po dist-upgrade...

# apt-get dist-upgrade
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności... Gotowe
Obliczanie aktualizacji...Gotowe
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
  python2.4-doc
Następujące pakiety zostały zatrzymane:
  figlet lha unrar
Następujące pakiety zostaną zaktualizowane:
  python-doc
1 zaktualizowanych, 1 nowo zainstalowanych, 0 do usunięcia i 3 nie zaktualizowanych.
Konieczne pobranie 3367kB archiwów.
Po rozpakowaniu zostanie dodatkowo użyte 18,8MB miejsca na dysku.


dla
APT::Default-Release "stable";
deb ftp://ftp.futuro.pl/debian-volatile stable/volatile main
deb http://ftp.debian.org/debian stable main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free

Ale tez prawie codziennie update & upgrade

-- 
Pozdrowienia,
 mwarzec
Hi! I'm a .signature virus! Copy me into your ~/.signature to help me spread!
Reply to: