[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Jak wylogować użytkowników?> apt-cache show autolog

A nie można tego po prostu w sshd ustawić, dodałem taki wpis do pliku
konfiguracyjnego:

ClientAliveInterval 10
ClientAliveCountMax 3

Powinno wylogować po 30 minutach, ale widzę że to nie działa?

--
PozdrawiamReply to: