[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ppplicznik i sigabort> On Sun, Mar 04, 2007 at 12:05:36PM +0100, chris-f wrote:
> > Wiesz jak inaczej jeszcze wylapc blad?
> 
> Skompilować z "-g" i bez stripowania, uruchomić pod gdb, obadać
> backtrace i źródła w momencie gdy się wykopie.

Poniewaz program sie wywala uruchamiany ze skryptu, a nie puszczony z reki:

#l /etc/ppp/ip-up.d/ppplicznik
-rwxr-xr-x  1 root root 656 2007-02-23 19:46 /etc/ppp/ip-up.d/ppplicznik

zawierajacym taki wpis:

#!/bin/sh -e

PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin
/usr/local/bin/ppplicznik -n -k /etc/ppplicznik.conf 1>/ppplicznik-stdout.txt 2>/ppplicznik-stderr.txt

Jak i co tu zmienic aby gdb zalogowal to co trzeba do pliku w czasie laczenia sie z internetem?

Interaktywnie gdb nic nie pokazuje, bo program dziala:

(root@spocket)~# gdb ppplicznik
GNU gdb 6.3-debian
Copyright 2004 Free Software Foundation, Inc.
GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
Type "show copying" to see the conditions.
There is absolutely no warranty for GDB.  Type "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i386-linux"...Using host libthread_db library "/lib/libthread_db.so.1".

(gdb) r
Starting program: /usr/local/bin/ppplicznik
Nie ma aktywnego połączenia.

Program exited with code 01.
(gdb) bt
No stack.
(gdb)Reply to: