[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Logowanie na ssh - wyslanie informacji na e-mail07-03-01, Wojciech Ziniewicz <wojciech.ziniewicz@gmail.com> napisał(a):
[...]

naturalnie poprawka co do sprawdzania duplikatów logowania :

username=`export | grep USER | cut --delimiter='"' -f2`
dupcheckcount=`w | grep $username | wc -l`
#sprawdzamy czy juz nie jestesmy zalogowani
if [ $dupcheckcount -ge 2 ] then
[...]--
Wojciech Ziniewicz
Unix SEX :{look;gawk;find;sed;talk;grep;touch;finger;find;fl
ex;unzip;head;tail; mount;workbone;fsck;yes;gasp;fsck;more;yes;yes;eje
ct;umount;makeclean; zip;split;done;exit:xargs!!;)}

Reply to: