[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Logi SSHWitajcie,

Mam małe pytanie: Jak przekierować logi ssh do oddzielnego
pliku?(/var/log/ssh.log, przykładowo)

 

---------- 
Pozdrawiam,
 Tomasz             Reply to: