[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Samba 3 - jak zrobic udział "pub" - dlawszystkich> Spróbuj dodać konto 'guest' tak jak sugerował Piotr Konieczny

W systemie nie ma konta "guest", wiec do samby też go dodać nie mogę

To właśnie konto "nobody" raczej pełni rolę tego "gues", tak mi się wydaje 

--
PozdrawiamReply to: