[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: motd1. Utworz plik o "touch /etc/motd1 && chmod 755 /etc/motd1 && chown root:root /etc/motd1 " zawartosc pliku ponizej
2. Na koncu w "/etc/profile" dodaj linijke:
/etc/motd1
3. Zaloguj sie ponownie i powinna dzialac.
4. Masz dodatkow informacje o poczcie na koncie, sciezke do katalogu domowego, domyslny adres e-mail.


-------------------- Plik /etc/motd1 - koniec ------------------
#!/bin/bash
echo ""
echo -n ">>> Uzytkownik: "
echo $USER
echo -n ">>> Twoj e-mail: "
echo $USER"@domena.pl"
echo -n ">>> Katalog domowy: "
echo $HOME
echo -n ">>> Poczta: "

if [ -f $MAIL ]; then
ble=`grep -c "From: " $MAIL`
ble2=`grep -c "Status: R" $MAIL`
echo -n "Masz $ble"
if [ "$ble" = "1" ]; then
echo -n " wiadomosc"
else
echo -n " wiadomosci"
fi
let ble=ble-ble2
if [ "$ble" = "0" ]; then
echo -n ""
else
echo -n " - (Nowych: $ble)"
fi
echo "."
else
ble="0"
echo "Nie masz nowych wiadomosci."
fi
echo -n ">>> Ostatni restart:"
uptime
-------------------- Plik /etc/motd1 - koniec ------------------

--
Z poważaniem,
Paweł Lalewicz
_____________________________________
GG:39211 GSM: +48 510 808 000
ICQ:78825643 e-mail: i-pawelek@tlen.pl
Tlen: i-pawelek Skype: i-pawelek
IRC: Pawelek_ (IRCnet)
=====================================
Amatorska Sieć Komputerowa oś. Ślichowice Kielce, POLAND
ASK slichoWice.pl - http://www.slichoWice.pl

Reply to: