[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: iptables -j LOG Logowanie zdarzen do innego pliku06-07-17, Marcin Owsiany <porridge@skynet.com.pl> napisał(a):
On Mon, Jul 17, 2006 at 11:38:58AM +0200, Marek Net Admin wrote:
>
> Majac wlasny Router wypada logowac kto, gdzie, kiedy i o ktorej sie laczy.
> W zwiazku z tym uzywajac petli:
> 'iptables -t nat -A POSTROUTING -s $i -m state --state NEW -j LOG
> --log-level info --log-prefix "NewConn: '
> loguje wszystkie nowe polaczenia.
>
> Jak zrobic, aby wszystkie te komunikaty nie logowaly sie do /var/log/syslog
> tylko do /var/log/users/$i ?

Zapodać "$i" do log-prefix i sortować przy pomocy syslog-ng?


albo zainteresowac sie demonem ulogd ;)

btw. nie jestem administratorem sieci ;)

--
Wojciech Ziniewicz            |  jid:zeth@chrome.pl
http://silenceproject.org       | http://zetho.wordpress.com

Reply to: