[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

proftpd-mysqlCzy obsługa mysql dla proftpd działa?

zrobiłem: apt-get install proftpd proftpd-mysql
i skonfigurowałem:

SQLConnectInfo         lms@aquarius:3306 lms ...
SQLAuthTypes          Crypt PlainText
SQLUserInfo           passwd login password uid NULL home NULL
SQLAuthenticate         users
SQLHomeDirOnDemand       on
(...)

Po czym proftpd zameldował: Starting ftp server: proftpd - Fatal: unknown configuration directive 'SQLConnectInfo' on line 2 of '/etc/proftpd/proftpd.conf'
 failed!

Zdiagnozowałem: proftpd -l
Compiled-in modules:
 mod_core.c
 mod_xfer.c
 mod_auth_unix.c
 mod_auth_file.c
 mod_auth.c
 mod_ls.c
 mod_log.c
 mod_site.c
 mod_delay.c
 mod_dso.c
 mod_auth_pam.c
 mod_readme.c
 mod_cap.c
 mod_ctrls.c

Brakuje mod_sql.c ... co w takim razie mam czynić? proftpd-mysql jest zainstalowane.

Pozdrawiam,
KonradReply to: