[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Poczta w Linuxie i Windowsie (Thunderbird)On Sat, 1 Jul 2006 17:38:21 +0200
Adam Byrtek <alpha@linux.net.pl> wrote:

> Nie bardzo rozumiem ironii?

To nie była ironia. Poza tym siebie zapytaj czy rozumiesz, czy nie.

-- 
Jacek Skowroński

GnuPG: 1024D/FB345534  50A6 5F42 E8E5 3517 CB8E  1403 0E1F 14F5 FB34 5534

Attachment: pgpFituKFGufe.pgp
Description: PGP signature


Reply to: