[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Poczta w Linuxie i Windowsie (Thunderbird)On Sat, 01 Jul 2006 15:12:41 +0200
Konrad <kcem@tlen.pl> wrote:

> Sorki za msg na priv, chciałem wysłac na grupę, ale nie zauważyłem, że 
> źle replyto masz ustawione.

Ja? Sprawdź jeszcze raz.

-- 
Jacek Skowroński

GnuPG: 1024D/FB345534  50A6 5F42 E8E5 3517 CB8E  1403 0E1F 14F5 FB34 5534

Attachment: pgpsmrd4jf7TA.pgp
Description: PGP signature


Reply to: