[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Poczta w Linuxie i Windowsie (Thunderbird)On Sat, 1 Jul 2006 11:48:33 +0200
Andrzej Kluz <akluz@fajnysklep.pl> wrote:

> Ty to jesteś. Pochwalił się i bardzo dobrze! Zrobił coś sam bez
> zawracania d... :)

No i bardzo dobrze. Zwróciłem tylko uwagę, że Ameryka już została odkryta
– znaczy, że Googla nie użył. ;) 

-- 
Jacek Skowroński

GnuPG: 1024D/FB345534  50A6 5F42 E8E5 3517 CB8E  1403 0E1F 14F5 FB34 5534

Attachment: pgpFaNWqK1Gsl.pgp
Description: PGP signature


Reply to: