[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Zasady tworzenia hasełOn Thu, Dec 15, 2005 at 10:36:50PM +0100, Pagi wrote:
> W jaki sposob wymusic w debianie (sarge) aby uzytkownicy nie mogli zmieniac 
> hasel na zbyt latwe? Tzn. czy sa jakies mechanizmy sprawdzajace czy haslo 
> zawiera np. duze i male litery, cyfry, znaki specjalne? Chcialbym wymusic 
> na userach aby ich hasla zawieraly np cyfry i kropke.

vim /etc/pam.d/common-password

pozdr,
fEnIo

-- 
 ,''`. Bartosz Fenski | mailto:fenio@debian.org | pgp:0x13fefc40 | irc:fEnIo
 : :' :    32-050 Skawina - Glowackiego 3/15 - w. malopolskie - Poland
 `. `'      phone:+48602383548 | proud Debian maintainer and user
  `-     http://skawina.eu.org | jid:fenio@jabber.org | rlu:172001

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: