[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Zarządzanie modułami jądraMariusz Ufnal napisał(a):

> 
> Jeśli dobrze doczytałem to modconf służy tylko do instalacji modułów.

Znak + przy module oznacza, że moduł jest ładowany
znak - analogicznie odwrotnie

> Nie mam hotpluga, ( mam tylko sam udev który teraz chyba przeją funkcje
> hotplug )ale chyba tą samą funkcję pełni /etc/modprobe.d/blacklist.
> Spróbuje z tym plikiem.
> 

Tu nie wiem. Może ktoś się wypowie?!

Narka

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: