[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

postfix jescze razMam pytanie lamerskie, wysyłam maila z wirtualnej polski do siebie

Na konto Adam i nie jest on przekazywany do Maildira użytkownika,

Jak się loguje przez imapa to nic nie ma w mojej skrzynce.

Czym to może być spowodowane.

 

A oto to co dostaje w logach.

 

Apr 26 09:54:20 janet2 postfix/smtpd[6309]: connect from smtp.wp.pl[212.77.101.1]

Apr 26 09:54:22 janet2 postfix/smtpd[6309]: 641393880B0: client=smtp.wp.pl[212.77.101.1]

Apr 26 09:54:24 janet2 postfix/cleanup[6311]: 641393880B0: message-id=<20050426075421.641393880B0@mail.janet.waw.pl>

Apr 26 09:54:24 janet2 postfix/qmgr[4342]: 641393880B0: from=<adamuso19@wp.pl>, size=2644, nrcpt=1 (queue active)

Apr 26 09:54:24 janet2 postfix/smtpd[6309]: disconnect from smtp.wp.pl[212.77.101.1]

Apr 26 09:54:44 janet2 postfix/virtual[6315]: fatal: bad string length 0 < 1: virtual_mailbox_base =

Apr 26 09:54:45 janet2 postfix/master[302]: warning: process /usr/lib/postfix/virtual pid 6315 exit status 1

Apr 26 09:54:45 janet2 postfix/master[302]: warning: /usr/lib/postfix/virtual: bad command startup -- throttling

Apr 26 09:54:49 janet2 imaplogin: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]

Apr 26 09:54:49 janet2 imaplogin: LOGIN, user=adam, ip=[::ffff:127.0.0.1], protocol=IMAP

Apr 26 09:54:49 janet2 imaplogin: LOGOUT, user=adam, ip=[::ffff:127.0.0.1], headers=0, body=0, time=0

Apr 26 09:54:49 janet2 imaplogin: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]

Apr 26 09:54:49 janet2 imaplogin: LOGIN, user=adam, ip=[::ffff:127.0.0.1], protocol=IMAP

Apr 26 09:54:49 janet2 imaplogin: LOGOUT, user=adam, ip=[::ffff:127.0.0.1], headers=0, body=0, time=0

 

Pozdrawiam

Adam.


Reply to: