[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

postfix 2.2.2-2 upgrade z postfixa 1.xDzisiaj robiłem upgrade postfixa, poczta działa po długich męczarniach,
Ale wywala mi komunikaty w mail.err
Apr 24 03:02:54 janet postfix/smtpd[19710]: fatal: open dictionary:
expecting "type:name" form instead of "/etc/postfix/virtual"
Apr 24 03:03:32 janet postfix/virtual[19817]: fatal: bad string length 0 <
1: virtual_mailbox_base =
Apr 24 03:04:33 janet postfix/virtual[19827]: fatal: bad string length 0 <
1: virtual_mailbox_base =
Apr 24 03:05:34 janet postfix/virtual[19833]: fatal: bad string length 0 <
1: virtual_mailbox_base =
Apr 24 03:06:35 janet postfix/virtual[19836]: fatal: bad string length 0 <
1: virtual_mailbox_base =Apr 24 03:07:36 janet postfix/virtual[19839]:
fatal: bad string length 0 < 1: virtual_mailbox_base =

W mail.log

Apr 24 03:08:37 janet postfix/virtual[19842]: fatal: bad string length 0 <
1: virtual_mailbox_base =
Apr 24 03:08:38 janet postfix/master[19812]: warning: process
/usr/lib/postfix/virtual pid 19842 exit status 1
Apr 24 03:08:38 janet postfix/master[19812]: warning:
/usr/lib/postfix/virtual: bad command startup -- throttling

W załączniku wysyłam to co zwraca postconf -n.

Proszę o jakieś rady.
Z góry dziękuje za pomoc.

Pozdrawiam
Adam.

Attachment: postconf
Description: Binary data


Reply to: