[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

at problemJest sobie prosty skrypt

#!/bin/bash

/usr/bin/at now + 3 minutes -f /usr/local/bin/uruchom_skrypty

 o prawach 
-rwxr-xr-x  1 root root 124 2005-04-16 16:24 at_polecenia

/usr/local/bin/uruchom_skrypty zawiera

/etc/init.d/bind9 restart

rm -f /etc/resolv.conf.1
cp /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.1
echo "nameserver 127.0.0.1" > /etc/resolv.conf

/etc/init.d/apache2 restart
/etc/init.d/ntpdate restart

i posiada prawa 
-rwxr-xr-x  1 root root 196 2005-04-16 16:33 uruchom_skrypty

Po zadanym czasie akcja sie nie wykonuje a atq zwraca 
root@localhost:/# atq
1086    2005-04-16 16:27 = root
1086    2005-04-16 16:27 a root

w syslog tymczasem znajduje sie wpis 

Apr 16 16:27:00 localhost atd[8028]: Cannot open input file: Permission denied

O co chodzi jakie prawa brakuja ?Reply to: