[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian Sarge wydany!On Apr 1, 2005 5:48 PM, Lech Karol Pawłaszek <ike@kni.univ.szczecin.pl> wrote:
> Z radością oświadczam, że dziś została wydana następna wersja stabilna systemu
> operacyjnego Debian GNU/Linux
> 
> do pobrania na http://www.debian.org
> 
> Pozdrawiam. ;-)
> 
at last!!!!!


-- 
Pozdrawiam, Wojciech Ziniewicz
Powered by google.com 
wojciech.ziniewicz@REMOVETHISgmail.com
Visit #gore at irc.freenode.netReply to: