[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: łączenie plikówOn Tue, Nov 30, 2004 at 06:22:17PM +0100, Wojciech Ziniewicz wrote:
> Przepraszam że takie trywialne pytanko, ale zupełnie mi z głowy
> wypadło - jak się najszybciej i "najnormalniej" łączy zawartość dwóch
> plików dołączając zawartość jednego do drugiego?

(fenio@domek)~$echo 1 > 1    
(fenio@domek)~$echo 2 > 2
(fenio@domek)~$cat 1 2 > 3
(fenio@domek)~$cat 3
1
2
(fenio@domek)~$

pozdr,
fEnIo

-- 
   _   Bartosz Fenski | mailto:fenio@o2.pl | pgp:0x13fefc40 | IRC:fEnIo
  _|_|_   32-050 Skawina - Glowackiego 3/15 - w. malopolskie - Polska
  (0 0)     phone:+48602383548 | Slackware - the weakest link
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio@jabber.org | RLU:172001

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: