[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Uruchamianie skryptu PHP prze CRONAOn Sat, Nov 13, 2004 at 12:11:33PM +0100, Bartosz Fenski aka fEnIo wrote:
>On Sat, Nov 13, 2004 at 11:57:54AM +0100, WP>PL wrote:

>> 1) * *     * * *   root  /var/www/mojastrona/script/status.php

>Napisz `php4 /var/www/mojastrona/script/status.php`
>I oczywiście upewnij się, że masz binarkę php.

... w $PATH w środowisku crona ;->


-- 
Jacek Politowski  [rallypl.te@m.olsztyn]Reply to: