[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apache-sslOn Sat, Nov 06, 2004 at 06:51:56PM +0100, Linuxstuff. pl - Michal Prokopiuk wrote:
> Zainstalowalem wiec apache-ssl, bez problemu przenioslem virtualhosty
> pracujace na porcie 80.

Generalnie, zalecany jest raczej mod_ssl, jest lepiej wspierany
i rozwijany. Ma też świetną stronę i dokumentację na
http://www.modssl.org/

W Debianie do generowania tzw. certyfikatów self-signed używam takiej
sekwencji (nie trzeba bawić się w CA, CSR itp.):

DOM=jakas.domena.com
cd /etc/apache
# generowanie certyfikatu self-signed
openssl req -new -x509 -newkey rsa:1024 -days 900 -keyout ssl.key/$DOM.key -out ssl.crt/$DOM.crt
cd ssl.key
cp $DOM.key $DOM.key.orig
# zdjecie hasla z klucza
openssl rsa -in $DOM.key.orig -out $DOM.key
chmod 400 $DOM.key*
cd ../ssl.crt
chmod 400 $DOM.crt
# generowanie symlinków potrzebnych dla mod_ssl, Makefile jest w tym
# katalogu
make

WantedReply to: