[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: limits.confOn Thu, Nov 04, 2004 at 09:15:03PM +0100, Radosław Maliborski wrote:
> @users     hard  cpu       10
> juzer      -    cpu       unlimited

Nigdy się tym nie bawiłem, więc nie wiem czy to coś da, ale próbowałeś
przestawić kolejność tych wpisów?

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>       http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216 FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75 D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: