[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: wide-readable home directories



On Tue, Nov 02, 2004 at 04:26:18PM +0100, Wojciech Ziniewicz wrote:
> Skleroza mnie dopadła, niech mi ktoś proszę przypomni jaki jest pakiet
> do którego po zrobieniu dpkg-reconfigure pyta się o coś w stylu "may
> home directories be system wide readable" albo coś takiego ?

Tak na chłopski rozum. Jeśli chodzi o katalogi domowe to zapewne trzeba
szukać w pobliżu czegoś co je tworzy. A tworzy na przykład adduser.

No to `dpkg -S adduser` i masz winowajcę.

pozdr,
fEnIo

-- 
   _   Bartosz Fenski | mailto:fenio@o2.pl | pgp:0x13fefc40 | IRC:fEnIo
  _|_|_   32-050 Skawina - Glowackiego 3/15 - w. malopolskie - Polska
  (0 0)     phone:+48602383548 | Slackware - the weakest link
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio@jabber.org | RLU:172001

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: