[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: courier+mysql<radek@gate3.p-x.pl> writes:

> zahaszowalem wiec uid i gid w authmysqlrc zrestartowalem CALY server i
> w logach nadal mam query z uid i gid i oczywiscie poczty nie wydaje :(
> jak poprawic zapytanie do bazy ??

Rozwiazania sa co najmniej dwa:

1. W authmysqlrc mozesz skorzystac z MYSQL_SELECT_CLAUSE, np.:

MYSQL_SELECT_CLAUSE \
  SELECT EmailAddress, "", Password, "", "", \
    '/var/spool/postfix/virtual', MailDirLocation, \
    Quota, FullName, "" \
  FROM Mailbox \
  WHERE EmailAddress = "'$(local_part)'@'$(domain)'"

2. Do tabeli Mailbox mozesz dodac brakujace kolumny, np.:

ALTER TABLE Mailbox ADD COLUMN uid SMALLINT UNSIGNED NOT NULL \
  DEFAULT '12345' AFTER Password;
ALTER TABLE Mailbox ADD COLUMN gid SMALLINT UNSIGNED NOT NULL \
  DEFAULT '54321' AFTER uid;

Wybor nalezy do Ciebie!

P.Reply to: