[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: courier+mysqlOn Fri, Sep 24, 2004 at 02:38:35PM +0200, radek@gate3.p-x.pl wrote:
> MYSQL_CLEAR_PWFIELD Password

Czy w tej kolumnie faktycznie masz hasło w formie jawnej,
niezaszyfrowanej?

Poza tym dobrze jest włączyć logowanie zapytań w MySQL-u i obserwować o
co faktycznie courier pyta i jakie dostaje odpowiedzi. To powinno dużo
wyjaśnić.

WantedReply to: