[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: wpisy MX a zapasowe serweryOn Mon, Sep 13, 2004 at 01:30:33PM +0100, bieniu wrote:
> w konfigu main.cf od postfixa mam wpis:
> 
> unknown_local_recipient_reject_code = 450
> 
> na jaki kod bledu najlepiej to zmienic ? 550 ??

550 powinno być dobrze.

BTW dlaczego tam było 450? Postfix ma tak domyślnie? Już kilka razy
spotykałem się w logach z komunikatami typu "450 user unknown".

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: