[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

wody & solo1 musik card - nie mogę skonfigurowaćWitam

Postanowiłem użyć RedHatowskiego sndconfig do skonfigurowania swojej
karty ESS solo1 w woody'm.

sndconfig wysypuje się tak:

The following error occurred running the modprobe program:
/lib/modules/2.4.25/kernel/drivers/sound/esssolo1.o:init_module: No such
device
/lib/modules/2.4.25/kernel/drivers/sound/esssolo1.o: insmod
/lib/modules/2.4.25/kernel/drivers/sound/esssolo1.o failed
/lib/modules/2.4.25/kernel/drivers/sound/esssolo1.o: insmod sound-slot-0
failed

Moduł skompilował się bez błędów i jest tam, gdzie powinien:
root@debian:/lib/modules/2.4.25/kernel/drivers/sound# ls
esssolo1.o soundcore.o

Jednak insmod esssolo1.o:
esssolo1.o: unresolved symbol unregister_sound_mixer_R7afc9d8a
esssolo1.o: unresolved symbol register_sound_midi_R1c5090f4
esssolo1.o: unresolved symbol register_sound_special_Rdb95e0b4
esssolo1.o: unresolved symbol unregister_sound_dsp_Rcd083b10
esssolo1.o: unresolved symbol unregister_sound_special_R99c95fa5
esssolo1.o: unresolved symbol register_sound_dsp_Ree90b3c4
esssolo1.o: unresolved symbol register_sound_mixer_R99bd5fc4
esssolo1.o: unresolved symbol unregister_sound_midi_Rfdab6de3


Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, co skopałem i jak wyjść na prostą?

pozdrawiam-- 
~QLIVER~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Marcin Landowski~~~~~~~~
   _ *\   *\ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  *_|o|___\_______\______@~~~qliver@koti.pl~~~~~~~~~
~~8-\___________________/ ~~~~~~~~~~~fahrenheit.qs.pl~
   Reply to: