[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mysql + phpmyadminsk4nd4l napisał(a):
połączenie. Powinieneś sprawdzić nazwę hosta, nazwę użytkownika i hasło w pliku config.inc.php i upewnić się, że odpowiadają one informacjom MySQL zwrócił komunikat:
|#1045 - Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: NO)
wariant z access denied for user 'root@localhost' (using password: yes)

Spbóbuj połączyć się z bazą za pomocą mysql:
# mysql -h localhost -u root -p
# mysql -h 127.0.0.1 -u root -p
Jeżeli powyższe się nie uda - to albo podajesz błędne hasło, albo w
/etc/mysql/my.cnf masz wybraną opcję skip-networking - czyli z mysqld
możesz połączyć się tylko lokalnie przez socketa wtedy musiałbyś podać
to w konfigu w /etc/phpmyadmin/config.inc.php (zmienna:
$cfg['Servers'][$i]['socket']).

Tyle, że jeszcze nigdy się nie spotkałem w Debianie z podobnym problemem, chyba że jest problem z hasłem. Może nie założyłeś jeszcze
hasła na roota? Jeśli nie to wywołaj:
# mysqladmin -u root password 'twoje_nowe_haslo'

I spróbuj ponownie.

Pozdrawiam.
--
+----=====  Wojciech Pietkiewicz  =====----+
+----===== w.pietkiewicz@iteam.pl =====----+Reply to: