[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

apache2 + mod_python + mysqlWitam.

Po ostanich aktualizacjach mojego sid'a coś dziwnego stało się z
mod_pythonem (dla apache2). Nie działa mysql, a konkretnie execute z
MySQLdb. Polecenie, które normalnie w pythonie nie sprawia problemów:
cursor.execute( "SELECT * FROM database" )
powoduje pojawienie się w error.log apacza:
[Fri Aug 27 23:30:34 2004] [notice] child pid 22784 exit signal
Segmentation fault (11)
I na tym kończy się renderowanie strony...

Co dziwne, jeśli ograniczę ilość czytanych kolumn:
cursor.execute( "SELECT col1,col2 FROM database" )
do dwóch wszystko zaczyna ładnia działać.

Zdążyłem już wysłać reportbuga, ale może to ja coś źle robię? Może
zmieniła się domyślna konfiguracja apache2? Czy ktoś spotkał się z
podobnym problemem?

Karol
-- 
|   Karol Czachorowski <narel(at)fantastyka.net>   |
|   JID: narel(at)jabber.org     GG: 2786028   |Reply to: