[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[no subject]Witam mam pytanie, ponieważ chce zrobić quote dla katalogów domowych
I znalazłem coś takiego na sieci.

apt-get install quota quotatool

Edit /etc/fstab to look like this (I added ,usrquota,grpquota to partition
/dev/hda6):

# /etc/fstab: static file system information.
#
#            
/dev/hda1    /        ext3  errors=remount-ro    0    1
/dev/hda5    none      swap  sw           0    0
proc      /proc      proc  defaults        0    0
/dev/fd0    /floppy     auto  user,noauto       0    0
/dev/cdrom   /cdrom     iso9660 ro,user,noauto     0    0
/dev/hda6    /home  ext3  defaults,usrquota,grpquota
0    2

Then run:

touch /home/quota.user /home/quota.group
chmod 600 /home/quota.*
mount -o remount /home
quotacheck -avugm
quotaon -avug

Mam pytanie czy, żeby mi to działało to musze mieć wkompilowaną w jądro
obslugę
Quora support.

Pozdrawiam. 
Reply to: