[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: karta sieciowa - trybOn Thu, Aug 19, 2004 at 02:35:58PM +0200, Dawid Szulist wrote:
> jak sprawdzić i ewentualnie zmienić tryb pracy
> karty sieciowej (half/full dupleks)
> zaznaczam, ze jest to model karty w ktorym nie ma diod sygnalizujących

mii-tool

pozdr,
fEnIo

-- 
   _   Bartosz Fenski | mailto:fenio@o2.pl | pgp:0x13fefc40 | IRC:fEnIo
  _|_|_   32-050 Skawina - Glowackiego 3/15 - w. malopolskie - Polska
  (0 0)     phone:+48602383548 | Slackware - the weakest link
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio@jabber.org | RLU:172001

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: