[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian-Installer RC1On Mon, Aug 16, 2004 at 06:23:10PM +0200, Wawrzyniec Niewodniczański wrote:
> Gdzie można znaleźć DI RC1. Na stronie pisze, że jest i są linki do DI B4.

http://www.debian.org/devel/debian-installer/index.en.html

pozdr,
fEnIo

-- 
   _   Bartosz Fenski | mailto:fenio@o2.pl | pgp:0x13fefc40 | IRC:fEnIo
  _|_|_   32-050 Skawina - Glowackiego 3/15 - w. malopolskie - Polska
  (0 0)     phone:+48602383548 | Slackware - the weakest link
ooO--(_)--Ooo http://skawina.eu.org | JID:fenio@jabber.org | RLU:172001

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: