[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Montowanie obrazu isoOn Sat, 14 Aug 2004 11:10:03 +0200
Jarek <jarek@orbita.one.pl> wrote:

> Użytkownik Bartlomiej Socha napisał:
> > Montowanie nadal nie działa, otrzymuję komunikat:
> > mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop1,
> >        or too many mounted file systems
> > 
> > Co z tym dalej robić?
> > Bartek
> > 
> Skompilowac module loop :)
> 
>   Main Menu -> Block devices ->
>     <M> Loopback device support
> 
> Jarek
> 
Wrzuciłem "na twardo" a nie jako moduł. przed zamontowaniem daję
 losetup /dev/loop0 ./plik.iso (taki help znalazłem) i dopiero po tym mount i 
ciągle komunikat jak wyżej,
Bartek

> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 
> 
Reply to: