[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Samba i kodowanie jak bumerangJuż kilka razy wałkowałem ten temat. I zawsze tylko wydawało mi się, że
go rozwiązałem.

Jest serwer samba wersja 3 z wpisem w /etc/samba/smb.conf:

    display charset = ISO-8859-2
    dos charset = 852
    UNIX charset = ISO8859-2

Z poziomu konsoli serwera polskie znaki ok.
Jest klient MS Windows, który wyświetla poprawnie polskie znaki.
Jest klient Linux, który wyświetla znaki polskie niepoprawinie pomimo
takich wpisów w fstab:

//server/dok /mnt/samba/dok smbfs rw, codepage=cp852,
iocharset=iso8859-2,uid=xxx,gid=usersamby,dmask=700,fmask=600,
user=xxx,password=xxx 0 0


Jeśli teraz zmienię wpisy serwera na:

    display charset = ISO-8859-2
    dos charset = 852
    UNIX charset = 852

To sytuacja się odwraca.

Klient MS Windows widzi krzaki.
A klient Linux dobrze wyświetla znaki.

Pomóźcie mi pliz dość z tym do ładu.

-- 
Robert MońkaReply to: