[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

iptables, ftp itd.witam!
 
mam pytanko do fachowcow, mianowcie z wiadomosci na internecie zrobilem sobie firewalla na iptables. jednak cos jest chyba zle bo nie da sie polaczyc z sieci wew na ftp w internecie. mam dwie karty sieciowe eth0 to internet, oto moje ustawienia:
 
/sbin/depmod -a
/sbin/modprobe iptable_nat
/sbin/modprobe iptable_filter
/sbin/modprobe ip_tables
/sbin/modprobe ip_nat_ftp
/sbin/modprobe ip_conntrack
/sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
/sbin/modprobe ipt_REJECT
/sbin/modprobe ipt_REDIRECT
/sbin/modprobe ipt_MASQUERADE
/sbin/modprobe ipt_LOG
iptables -F -t nat
iptables -F
 
iptables -I FORWARD -s 10.0.0.0 -j DROP
iptables -I INPUT -s 10.0.0.0 -j DROP
iptables -I OUTPUT -s 10.0.0.0 -j DROP
 
iptables -I FORWARD -s 10.0.0.0 -j REJECT
iptables -I INPUT -s 10.0.0.0 -j REJECT
iptables -I OUTPUT -s 10.0.0.0 -j REJECT
 
iptables -I FORWARD -s 10.0.30.1 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -s 10.0.30.1 -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT -s 10.0.30.1 -j ACCEPT
 
iptables -I FORWARD -s 10.0.30.2 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -s 10.0.30.2 -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT -s 10.0.30.2 -j ACCEPT
 
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
 
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 411 -j DROP
 
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.30.1 -o eth0 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.30.2 -o eth0 -j MASQUERADE
 
 
 
iptables -I FORWARD -p tcp --dport 1000:5000 -s 10.0.30.0/24 -j DROP
iptables -I FORWARD -p udp --dport 1000:5000 -s 10.0.30.0/24 -j DROP
 
iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp -s 10.0.0.0/24 --dport 1024:65535 -j DROP
iptables -A PREROUTING -t nat -p udp -s 10.0.0.0/24 --dport 1024:65535 -j DROP
 
iptables -I FORWARD -p tcp --dport 1000:5000 -s 10.0.30.0/24 -j DROP
iptables -I FORWARD -p udp --dport 1000:5000 -s 10.0.30.0/24 -j DROP
 
iptables -A OUTPUT -p tcp -s 10.0.0.0/24 -o eth1 --sport 1214:1215 -j DROP
 
iptables -A INPUT -p tcp --dport 20:21 -j ACCEPT
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
 
aha mam jeszcze broplem ze squidem, ustawienie standardowe tylko zwiekszoen miejsce na dysku, i ram, tworza sie katalogi cachowe odpalam squida i nic. nie zapisuje sie nic na dasku...
 
pozdrowienia
zeben 

Reply to: