[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dziwne rzeczy podaczas kompilacji xfreeOn Tue, Jun 03, 2003 at 09:35:34PM +0000, Paweł Sornek wrote:
> Kompiluje sobie xfree ze zrodel. Po chwili wysakuje blad. Ponawiam kompilacje 
> (bez make clean) i znowu blad ale w innym miejscu..... i tak kilkanascie razy 

Jeśli to "internal compiler error" to http://www.bitwizard.nl/sig11/
Klasyczny przypadek.

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: