[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

XFree86 4.3.0 a monitor LCDNo właśnie, ma ktoś może taki duet? Jak to skonfigurować, 
przecież LCD "trochę" inaczej pracują jak monitory CRT.

Reply to: