[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

zakładanie kontCześć

Nie macie jakiegoś skryptu do zakładania użytkowników poprzez stronę
internetową, albo jak taki skrypt można napisać? Tylko nie webmin!!!
:)

Pozdrawiam
Maruś
marek@jachpol.netReply to: